Najnowsze wpisy


kwi 17 2015 Smartfony przegoniły komputery ?
Komentarze: 0

Jak konsumowane są tradycyjne i elektroniczne media? Wyniki badania digitalSCOPE ukazują dominującą rolę internetu oraz rosnącą rolę usług mobilnych w konsumpcji sieci, a także kluczową rolę tego medium w procesie zakupowym. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska - we współpracy z innymi lokalnymi biurami w regionie (Bułgaria, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Turcja), instytutami badawczymi oraz licznym gronem company członkowskich - w ostatnich miesiącach ubiegłego roku przeprowadził badanie na próbach internautów reprezentatywnych w badanych krajach ze względu na płeć, wiek oraz częstotliwość korzystania z sieci. Dzięki wykorzystaniu przestrzeni reklamowej accompliceów badania w badaniu udało się osiągnąć duży zasięg, który w zależności od rynku wahał się między seventy one-a hundred% w populacji internautów w wieku powyżej 15 lat. W Polsce pomiar badawczy zrealizowały: Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Polskie Badania Internetu, zaś partnerami medialnymi byli: ad!vice, GG network, Goldbach viewers, Grupa WP, Interia oraz Onet.Z badania wynika, że cyber web jest medium, które charakteryzuje się największą intensywności wykorzystania, a smartfony przegoniły zasięgiem (sixty nine%) komputery przenośne (sixty three%), podczas gdy tradycyjne laptop tracą na znaczeniu i obecnie są wykorzystywane przez 45% internautów. Wyniki polskiego rynku nie odbiegają znacznie od rezultatów zaobserwowanych w regionie. Można więc śmiało mówić, że Polska, jak również place, wkracza w pełni w erę mobilnej rewolucji, a przenośne urządzenia zdominowały dostęp do sieci. Do kolejnych ważnych obserwacji należy wysoki poziom multi-screeningu, mający coraz większy wpływ na tzw. konsumencką podróż, a także ogromna rola internetu jako źródła wiedzy w procesie zakupowym.